క్షత్రియ ధర్మం

ఆధ్యాత్మిక చింతన- ద్రోణాచార్యుడు కౌరవులకు, పాండవులకు గురువు. అతనికి ఈ అన్నదమ్ముల కుమారుల యందు సహజమైన వాత్సల్యముండేది. దుర్యోధనుడు అకృత్యాలు చేస్తూ ఉంటే మందలించేవాడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో

Read more

అజాత శత్రువు: ధర్మరాజు

ఆధ్యాత్మిక చింతన అజాతశత్రువు అనగానే మనకు మహాభారతంలోని ధర్మరాజు గుర్తుకొస్తాడు. కౌషీతకీ ఉపనిషత్‌ వివరణమగు ‘ఆత్మపురాణంలో కాశీరాజును గురించి ఉంది. ఆయన పేరు కూడా అజాతశత్రువు.. ఆయన

Read more