ఆవహించడం కాదు! స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వ్యసనం!

మా కోడలు స్మార్ట్‌ ఫోన్‌కు బానిసగా మారిపోయింది. నిరంతరం తన గదిలో ఒంటరిగా కూర్చుని సెల్‌ఫోన్‌తోనే గడుపుతున్నది. వంట, వార్పు, పిల్లల బాధ్యత ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం

Read more

తల్లిదండ్రులు ఫోన్ల వాడకంపై చిన్నారుల నిరసన

హాంబర్గ్‌: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మనిషి జీవితాన్ని ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందో ప్రత్యక్షంగా కళ్ల ముందు కనబడుతుంది. ఐతే వాటితోని బంధాలు అనుబంధాలు దూరమవుతున్నాయి. పిల్లలు గేమ్స్‌ ఆడుతూ బిజీగా

Read more