భారత పర్యటనకు రానున్న నేపాల్ కొత్త ప్రధాని!

జనవరి రెండో వారంలో పర్యటించే అవకాశంద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతంపై మోడీతో చర్చలు న్యూఢిల్లీ : నేపాల్ కొత్త ప్రధాని షేర్ బహదూర్ దుబా భారత పర్యటనకు రాబోతున్నారు.

Read more