ఈనాడు రామోజీరావు ఫై కేసు నమోదు

ఈనాడు గ్రూపుల అధినేత రామోజీరావు ఫై CID కేసు నమోదు చేసింది. మార్గదర్శి వ్యవస్థాపకులలో ఒకరైన జి. జగన్నాథ రెడ్డి కుమారుడు గాదిరెడ్డి యూరిరెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు

Read more