అన్ని సంస్థ‌ల‌కూ ఒకే ర‌క‌మైన నిబంధ‌న‌లు ఉండాలి..సీరం

ఫైజర్‌, మోడెర్నా సంస్థలకు ఆ భద్ర‌త క‌ల్పిస్తే మాకూ క‌ల్పించాలి.. సీరం సంస్థ‌ న్యూఢిల్లీ: దేశీయ సంస్థ సీరమ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఇండెమ్నిటీ రక్షణ

Read more

ఏపి పోలీస్‌శాఖ సాంకేతికత బృందం భేష్‌

అభినందించిన డిజిపి గౌతం సవాంగ్‌ అమరావతి: రాష్ట్రంలోని పోలీస్‌ సాంకేతిక శాఖ బృందాన్ని డిజిపి గౌతం సవాంగ అభినందించారు. విదేశాల నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రానికి వచ్చిన వారి

Read more