సిఎం జగన్‌ క్రైస్తవుడు అనేందుకు ఆధారాలు ఏవి?

పిటిషనర్‌కు స్పష్టం చేసిన హైకోర్టుఆధారాలు లేకుండా విచారణ సాధ్యం కాదు అమరావతి: ఏపి సిఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి క్రైస్తవుడని చెప్పేందుకు ఆధారాలు ఉంటే కోర్టు ముందుంచాలని

Read more