గర్భిణీలకు ఆల్కలైన్ నీళ్లు

ఆహారం – ఆరోగ్యం గర్భిణీల శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు, ఖనిజ లవణాలు అందేలా, జీవ క్రియలు సక్రమంగా జరిగేలా ఉదయం ఆల్కలైన్ నీటిని తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు..

Read more

గర్భిణుల నెలవారీ ఆహారం

గర్భిణుల నెలవారీ ఆహారం అదేమిటే తల్లీ! నెలలు నిండుతున్నాయి. ఒళ్ళంతా నీరేమిటి? అంటూ ఆదుర్దాపడుతోంది తొలిసారి గర్భం ధరించిన కూతురుని చూసి ఓ తల్లి! కడుపుతో ఉన్న

Read more