ఉమ్మ నీరు పెరిగేందుకు..

గర్భిణీల ఆహారం -ఆరోగ్య పరిరక్షణ గర్భిణీల్లో ఉమ్మ నీరు తగ్గితే చాలా ప్రమాదం.. శిశువు కదిలేందుకు ఇబ్బంది అవుతుంది.. కాబట్టి కొన్ని ఆహార మార్పులతో ఉమ్మ నీరుని

Read more

గర్భిణీలకు ఆల్కలైన్ నీళ్లు

ఆహారం – ఆరోగ్యం గర్భిణీల శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు, ఖనిజ లవణాలు అందేలా, జీవ క్రియలు సక్రమంగా జరిగేలా ఉదయం ఆల్కలైన్ నీటిని తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు..

Read more