గర్భిణీలకు ఆల్కలైన్ నీళ్లు

ఆహారం – ఆరోగ్యం గర్భిణీల శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు, ఖనిజ లవణాలు అందేలా, జీవ క్రియలు సక్రమంగా జరిగేలా ఉదయం ఆల్కలైన్ నీటిని తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు..

Read more

గర్భిణులు – పెల్విక్స్‌ లోపాలు

ఆరోగ్య భాగ్యం స్త్రీలలో పెల్విక్‌ నిర్మాణం, ఆకృతిని బట్టి గర్భధారణకు ముందు, గర్భధారణ సమయంలో, ప్రసవసమయంలో అనేక మార్పులు కలుగుతాయి. దీనివల్లనే గర్భధారణలోను, ప్రసవ సమయాలలో అనేక

Read more