మొటిమలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా?

సౌందర్య సంరక్షణ అందంగా కనిపించాలని ఎవరికి ఉండదు..?. అయితే కొందరికి మొటిమలు సమస్యగా ఉంటే, మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు అది కాస్తా మరింత తీవ్రమవుతుంది. అలా కాకుండా ఏం

Read more