భువనగిరి సమీపంలో స్వర్ణగిరి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి నూతన దేవాలయ నిర్మాణం

శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: యాదాద్రి తిరుమల దేవస్థానము, మానేపల్లి హిల్స్, యాదాద్రిభువనగిరి జిల్లా, తెలంగాణ.అఖిలభువన జన్మస్తేమ భంగాది లీలుడని భగవద్ రామానుజులచే కీర్తింపబడిన అఖిలాండ కోటీ బ్రహ్మాండ

Read more