21 ఏళ్ల తర్వాత భారత్ కు దక్కిన విశ్వసుందరి కిరీటం

21 ఏళ్ల తర్వాత భారత్ కు విశ్వసుందరి కిరీటం దక్కింది. భారత యువతి హర్నాజ్ సంధు మిస్​ యూనివర్స్​-2021 కిరీటాన్ని దక్కించుకుంది. ఇజ్రాయెల్ వేదికగా జరిగిన ఈ

Read more

మిస్‌ యూనివర్స్‌గా భారత యువతి హర్నాజ్‌ సంధు

21 ఏళ్ల తర్వాత భరత్ కు ‘మిస్ యూనివర్స్’ కిరీటంప్రపంచ అందగత్తెలతో పోటీ పడిన పంజాబ్ ముద్దుగుమ్మ న్యూఢిల్లీ: విశ్వసుందరిగా భారత సుందరి హర్నాజ్ సంధు అవతరించారు.

Read more