కుక్క దాడిలో మరో ప్రాణం బలైంది

గత కొద్దీ రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వీధి కుక్కల దాడులు ఎక్కువైపోతున్నాయి. చిన్న, పెద్ద అనే తేడాలేకుండా కనిపించినవారిపై దాడికి పాల్పడుతున్నాయి. కుక్కల దాడిలో ఇప్పటికే

Read more