నిన్న కుక్కలు , నేడు కోతులు ..తెలంగాణ లో పసి పిల్లల ఫై వరుస దాడులు

తెలంగాణ లో కుక్కలు , కోతుల దాడులు ఎక్కువైపోతున్నాయి. ఒంటరిగా పసి పిల్లలు కనిపిస్తే చాలు వారిపై దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి. మొన్నటికి మొన్న హైదరాబాద్ లోని పెద్ద

Read more