ఇకపై భారత భూభాగం నుంచే కైలాస పర్వతాన్ని రూటు !

ఇండియా – చైనా సరిహద్దుల్లో లిపులేక్ పాస్ వరకు రోడ్డు నిర్మాణం పిత్తోర్‌ఘ‌ర్‌: హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన, సాక్షాత్తు శివుడు కొలువుంటాడని కోట్లాది మంది విశ్వసించే కైలాస్,

Read more