హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకునే దృశ్యాలను చూపించిన కేటీఆర్

హైదరాబాద్..ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఈ వైపు చూస్తుంది. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత హైదరాబాద్ రూపు రేఖలే మారిపోయాయి. కేవలం హైదరాబాద్ మాత్రమే కాదు తెలంగాణ

Read more