తెలంగాణ లో ఈ ఐదు రోజులు ఎండలే ఎండలు

తెలంగాణ లో గత కొద్దీ రోజులుగా ఎండలు దంచికొడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఇప్పుడు రానున్న ఈ 5 రోజులు మరింత గా ఉండబోతాయని వాతావరణ శాఖ

Read more