సీఎం జగన్ వస్తున్నాడని ఏలూరు జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు

మాములుగా ఏదైనా పండగ వస్తేనో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తారు. కానీ ఏపీలో మాత్రం సీఎం జగన్ వస్తున్నాడని సెలవు ప్రకటించడం ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తుంది. ఈరోజు సీఎం

Read more