గద్వాల్ జిలాల్లో బాలికలఫై హెచ్ఎం లైంగిక వేదింపులు

ఉన్నత విద్యాబుద్ధులు చెప్పాల్సిన ఉపాధ్యాయులు…కామాందులుగా మారుతున్నారు. ఆడపిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతూ సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇలాంటి ఎన్నో ఘటనలు వెలుగులోకి రాగ..తాజాగా గద్వాల జిల్లా

Read more