సంక్రాంతికి ఫ్రీ బస్సు లేదనే వార్తలపై సజ్జనార్ క్లారిటీ

తెలంగాణలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన కాంగ్రెస్..అధికారం చేపట్టిన రెండురోజుల్లోనే మహిళకు ఫ్రీ బస్సు సౌకర్యం కలిపించి ఆనందం నింపింది. ఫ్రీ పథకం పెట్టిన దగ్గరి నుండి మహిళలు పెద్ద

Read more