దీపావళి పండుగ..నగరాల ప్రజలకు హైదరాబాద్ సీపీ కీలక మార్గదర్శకాలు

రహదారులు, బహిరంగప్రదేశాల్లో బాణసంచా కాల్చేందుకు అనుమతి లేదన్న సీపీ శాండిల్యపండుగ నాడు రాత్రి 8 నుంచి 10 వరకే బాణసంచా కాల్చేందుకు అనుమతి ఉందని వెల్లడి హైదరాబాద్‌ః

Read more