పూజా సామగ్రి మెరిసే ఇలా..

ఇంటింటి చిట్కాలు హిందువులకు పూజా సామాగ్రిని తప్పక వాడుతుంటారు. వారి గృహా లలో వివాహ, యజ్ఞాలు, యాగా లు, సత్యనారాయణ వ్రతం, పండుగలు వంటి ఇతర పూజావేడుకల

Read more

మేకప్ కిట్ పరిశుభ్రత

బ్రష్ తో మాత్రమే మేకప్‌ వేసుకోవాలి అందానికి మెరుగులద్దే అలంకరణ ఉత్పత్తులు, సామగ్రిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా లిప్‌స్టిక్‌, మస్కారా లాంటి వాటిని ఇతరులతో పంచుకోవడమేం మంచిది.

Read more