మొబైల్‌ వినియోగంతో పిల్లలపై దుష్ప్రభావాలు

నే డు రోజంతా మొబైల్‌ వీడియో గేమ్స్‌లో చిన్నపిల్లలు మునిగితేలుతున్నారు. తద్వారా మినీ ఆటస్థలాలుగా క్రీడాప్రాంగణాలుగా మొబైల్‌ఫోన్లు మారుతున్నాయి. పిల్లలు ఆరు బయట ఆడటం లేదు. ఇంట్లో

Read more

చిన్నారులకు సెల్‌ ఫోన్లు ముద్దు కాదు

చిన్నారులకు సెల్‌ ఫోన్లు ముద్దు కాదు సాధారణంగా పిల్లలు ఏడుస్తుంటే ఏ బొమ్మో కొనిపెట్టడం, ఇంట్లో ఉంటే బొమ్మలు ఇచ్చి ఆడుకోమనటమో చేసేవారం. ప్రస్తుతం నెలల వయసున్న

Read more

పిల్లలతో ‘టెక్‌’ బంధానికి హద్దు

పిల్లలతో ‘టెక్‌’ బంధానికి హద్దు మన ఇంట్లో టెక్నాలజీని ఎంత మేరకు ఆహ్వానించాలో, ఎంత సమయం వరకు ఉపయోగించాలో, పిల్లలకూ దానికీ మధ్య అనుబంధం ఎంత మేరకు

Read more