మొబైల్, టీవీ వదలటం లేదా ?

పిల్లలు అలవాట్లు , ఆరోగ్యం , పర్యవేక్షణ ప్రతి ఇంట్లో రెండేళ్ల పిల్లలు ఫోన్ లేనిదే అన్నం నోట్లో పెట్టటం లేదు. అయిదేళ్ల పిల్లలు టీవీ కట్టేస్తే

Read more

చిన్నారులు చురుకుగా ఉండేందుకు..

పిల్లలు, పోషణ, సంరక్షణ 8 సంవత్సరాల పాప ఎన్నిసార్లు పాఠాలను వల్లించినా మరుసటి రోజుకే మర్చిపోతుంది.. ఇటువంటి చిన్నారులకు పోషక విలువలున్న ఆహారం , మైండ్ గేమ్స్

Read more

పిల్లల బిల్డింగ్‌ బ్లాక్స్‌..

ఆట వస్తువులు పిల్లలకు బిల్డింగ్‌ బ్లాక్స్‌ ఓ సరదా వ్యాపకం. వాటిని వాళ్ల ముందు వేస్తే బ్లాక్స్‌ని రకరకాల ఆకృతుల్లో పేరుస్తూ గంటలు గంటలు వాటితోనే ఆడుతుంటారు.

Read more

కనుమరుగవుతున్న పండుగల కళలు!

అనేక సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు నిల యమైనది భారతదేశం.ఎన్నోపండుగలు, మరెన్నో వ్రతాలు,ఇంకెన్నో యజ్ఞయాగాదులు ఆచరించడం భారత సంస్కృతిలో ఒకభాగం. అలాంటి సంప్రదాయాలకు నిలయమైన దేశంలో ప్రతి మాసానికి, పండుగకు

Read more