మార్పును జీర్ణం చేసుకోవాలి

ఆడపిల్లలు ఒకప్పుడు 14, 15 సంవత్సరాలకు రజస్వలమయ్యేవారు. ఆధునిక ఆహారపు అలవాట్లు, శరీరానికి సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం వంటి కారణాలతో తొమ్మిది, పదేళ్లకే మెచ్యూర్‌ అవ్ఞతున్నారు. దీంతో

Read more

పగపై కాదు. మీ వృద్ధిపై దృష్టిపెట్టండి

ఎదగడమే లక్ష్యంగా సాగండి నేనొక దురదృష్టజాతకురాలిని. పుట్టినప్పటి నుంచి కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. దేవ్ఞడు సంపదను ఇచ్చి, సుఖం దక్కకుండా చేశాడు. విధి అందాన్ని కబలించి వికృతాన్ని మిగిల్చింది.

Read more

ఇష్టం లేకపోతే విడాకులు తీసుకోవచ్చు

‘మనస్విని’.. ప్రతి శనివారం నమస్కారం మేడమ్‌. నాపేరు స్నేహ. నాకు 35 సంవత్సరాలు. నాకు పెళ్లై మూడేళ్లు అవ్ఞతుంది. మాకు పిల్లలు లేరు. నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను.

Read more

మౌనమేలనోయి..

ఇంటికొచ్చాక రాధికకు వళ్లుమండిపోయి, ఒక వారం రోజులు తనకు జ్వరం వచ్చిందని, ఇంటిపనులను, పిల్లల పనులను వేటినీ పట్టించుకోకుండా మంచానికే అతుక్కునిపోయింది. మనసును కఠినం చేసుకుని, ఏ

Read more