చర్మ సంరక్షణకు బొగ్గు పొడి..

అందమే ఆనందం. చర్మాన్ని సంరక్షించే మాస్క్, .. బొగ్గు పొడితో (యాక్టివేటెడ్ చార్ కోల్ ) తయారు చేసిన కొన్ని పూతలు చర్మాన్ని మృధువుగా ఉంచుతాయని నిపుణులు

Read more