తెలంగాణాలో పెండింగ్ ఎంపీ అభ్యర్థులను ప్రకటించిన కాంగ్రెస్

కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ లో పెండింగ్ లో ఉన్న ఎంపీ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. ఖమ్మం, కరీంనగర్, హైదరాబాద్ లోక్ సభ స్థానాలకు సంబదించిన అభ్యర్థులను పెండింగ్ లో

Read more