కేన్సర్‌ వ్యాధిపై అవగాహన అవసరం

నేడు కేన్సర్‌ దినం కేన్సర్‌ గురించి అవగాహన పెంపొందించడానికి, దాని నివారణ, గుర్తింపును, చికిత్సను ప్రోత్సహించేందుకు ఫిబ్రవరి 4న ప్రపంచ కేన్సర్‌ రోజుగా గుర్తిస్తారు. ఇంటర్నేషనల్‌ యూనియన్‌

Read more

కలవరపెడుతున్న కేన్సర్‌

నేడు ప్రపంచ కేన్సర్‌ దినోత్సవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది వయసు, ప్రాంతం లాంటి బేధాలు లేకుండా క్యాన్సర్‌ వ్యాధి బారినపడుతున్నారు. సామా న్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు

Read more

కేన్సర్‌ మహమ్మారిని నివారించలేమా?

నేడు ప్రపంచ కేన్సర్‌ దినం కేన్సర్‌ మహమ్మారిని నివారించలేమా? కేన్సర్‌ వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించడానికి కేన్సర్‌ వ్యాధి లక్షణాలు, నివారించడానికి అనుసరించవ లసిన మార్గాలు తెలుసుకోడానికి ప్రపంచదేశాలన్నీ

Read more