ఇరాన్‌ అదుపులో ఉన్న 9మంది నావికుల విడుదల!

మరో ముగ్గురు ఇంకా వారి చెరలోనే న్యూఢిల్లీ: ఇరాన్‌ ఎమ్‌టీ రియా అనే నావను అదుపులోకి తీసుకున్న విషయ తెలిసిందే. అందులో మొత్తం 12 మంది భారత

Read more

ఇరాన్‌ స్వాధీనంలో బ్రిటిష్‌ చమురు ట్యాంకర్‌నౌక

ఇరాన్ అదుపులో 18 మంది భారతీయులు దుబాయ్ : బ్రిటిష్‌ చమురు ట్యాంకర్‌ నౌక ను ఇరాన్‌ స్వాధీనం చేసకుంది. ఈ నౌకలో 18 మంది భారతీయులతోసహా

Read more