స్వర్ణగిరి – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయము

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః స్వర్ణగిరి – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయము, యాదాద్రి తిరుమల దేవస్థానము, మానేపల్లి హిల్స్, యాదాద్రిభువనగిరి జిల్లా, తెలంగాణ. అఖిలభువన జన్మస్తేమ భంగాది

Read more