ఫ్రీ బస్సు పథకం : సీటు కోసం సిగపట్లు..

తెలంగాణ లో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ..వచ్చిన రెండు రోజుల్లోనే మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు సౌకర్యం కల్పించి వారిలో ఆనందం నింపారు. ఈ పథకం అమల్లోకి వచ్చిన

Read more