సైకిల్ కే నా ఓటు అంటూ మంత్రి ధర్మానకు షాక్ ఇచ్చిన మహిళ

ఏపీలో అధికార పార్టీ నేతలకు వరుస షాకులు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. గడపగడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలోనే కాదు బయట కార్యక్రమంలో కూడా నేతలకు ప్రజల నుండి షాకులు

Read more