కొడుకు చదువు కోసం అమ్మ ‘ప్రాణ త్యాగం’

కన్న బిడ్డ కోసం కన్న తల్లి తన ప్రాణాలే విడిచిన ఘటన తమిళనాడు లో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన గత నెలలో చోటుచేసుకోగా..ఆలస్యంగా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది.

Read more