రాష్ట్ర‌వ్యా‌ప్తంగా రెండు రోజులు ఓ మోస్తరు వర్షాలు

హైద‌రా‌బాద్ : ఉత్తర ఆంధ్రా, ఒడిశా తీరా‌లకు దగ్గ‌రలో వాయవ్య బంగా‌ళా‌ఖా‌తంలో 4.5 కిలో‌మీ‌టర్ల నుంచి 5.8 కిలో‌మీ‌టర్ల ఎత్తు వరకు ఉప‌రి‌తల ఆవ‌ర్తనం కొన‌సా‌గు‌తు‌న్నది. గురు‌వారం

Read more