జైల్లో పెడితే వైఎస్ షర్మిల భయపడే రకం కాదు – వైస్ విజయమ్మ

చంచల్ గూడ జైల్లో ఉన్న షర్మిల ను వైస్ విజయమ్మ పరామర్శించారు. అనంతరం మీడియా తో మాట్లాడుతూ..జైల్లో పెడితే వైఎస్ షర్మిల భయపడే రకం కాదన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని

Read more