మృత్యుంజయులైన కవలలు

కోళికోడ్‌ విమాన ప్రమాదం బాధితుల గాథలు తిరువనంతపురం: సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ కేరళ కోళికోడ్‌ విమాన ప్రమాదం బాధితుల గాథలు ఒక్కోటి వెలుగుచూస్తున్నాయి. నిపుణుడు, అనుభవజ్ఞుడైన పైలట్‌

Read more

ముద్దొచ్చే కవలలు

ముద్దొచ్చే కవలలు కవలపిల్లలు పుట్టినపుడు అందరూ విడ్డూరంగా చూస్తారు. కవలలు జన్మించడం అరుదు ఏమీకాదు. 80 శాతం కాన్పులో ఒక కాన్పులో కవలలు జన్మిస్తారు. 1:250 కాన్పులో

Read more

కనకయ్య పొరపాటు!

నీతి కథ కనకయ్య పొరపాటు! అజ§్‌ు, విజ§్‌ు ఇద్దరు కవల పిల్లలు. వాళ్లు చిన్నప్పటి నుంచి ఆటపాటలలోను, చదువ్ఞలోను చక్కని ప్రతిభ కనబరిచేవారు. క్రమశిక్షణతో ఉంటూ అన్నదమ్ముల

Read more