ముద్దొచ్చే కవలలు

ముద్దొచ్చే కవలలు కవలపిల్లలు పుట్టినపుడు అందరూ విడ్డూరంగా చూస్తారు. కవలలు జన్మించడం అరుదు ఏమీకాదు. 80 శాతం కాన్పులో ఒక కాన్పులో కవలలు జన్మిస్తారు. 1:250 కాన్పులో

Read more

కనకయ్య పొరపాటు!

నీతి కథ కనకయ్య పొరపాటు! అజ§్‌ు, విజ§్‌ు ఇద్దరు కవల పిల్లలు. వాళ్లు చిన్నప్పటి నుంచి ఆటపాటలలోను, చదువ్ఞలోను చక్కని ప్రతిభ కనబరిచేవారు. క్రమశిక్షణతో ఉంటూ అన్నదమ్ముల

Read more