ఈరోజు నుండి TSRTC లో లక్కీడ్రా ప్రారంభం

తెలంగాణ లో అతి పెద్ద పండగ దసరా. ఈ సందర్బంగా TSRTC ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక ఆఫర్లను తీసుకొచ్చింది. ఈరోజు నుండి ఈ నెల 30 వరకు లక్కీడ్రా

Read more