తెలంగాణ సీఎస్ రేసులో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే..!

తెలంగాణ సీఎస్ సోమేశ్ ప్లేస్ లో మరో కొత్త సీఎస్ రాబోతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సోమేశ్ కుమార్ ను వెంటనే ఏపీకి వెళ్లాలని హైకోర్టు సూచించింది. క్యాట్

Read more