తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి దీపావళి కాసుల వర్షం కురిపించింది

తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి దీపావళి కాసుల వర్షం కురిపించింది..పండుగ సందర్భంగా రెండు రోజుల్లోనే మందు బాబులు ఏకంగా రూ.443 కోట్ల మందును తాగేశారు. గత ఏడాదితో పోల్చుకుంటే మాత్రం

Read more