చంద్రబాబు ఫై రాళ్లు విసిరిన దుండగులు

ఎన్నికల ప్రచారం అంటే నేతలు , పార్టీ కార్యకర్తలు భయపడే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఏ నుండి ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో..? ఎవరు ఏ రాయి పెట్టి కొడతారో..?

Read more