అనంత శేషశయన శ్రీ మహా విష్ణుమూర్తి

హైదరాబాద్‌ః ప్రపంచం లోనే అతి పెద్ద బర్మా టేకు జాతి మహా వృక్షము ఇది. ఇరవై ఒక్క అడుగులు పొడవు, ఎనిమిదిన్నర అడుగుల ఎత్తు, ఇరవై అడుగుల

Read more