మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవటమే మేలు

‘వ్యధ’- వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కారం కొంత మంది మగవారు లేదా అబ్బాయిలకి ఒంటరి ఆడవారు కనపడగానే ప్రేమ పుట్టుకొచ్చేస్తుంది. అక్కున చేర్చుకుని ఆదరించేందుకు సిద్ధమవుతారు. ఇంటి చుట్టూ

Read more

ఆయన లోపాలను సరిదిద్దుకోండి

‘వ్యధ’ వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కారం ప్రతి యువతి మంచి భర్త కావాలని కలలు కంటుంది. ఇల్లాలు కాగా నే ఇంటిని స్వర్గతుల్యం చేసుకోవాని ఆశిస్తుంది. భర్తనే సర్వస్వంగా

Read more