ఒంటి చేత్తో టీం ఇండియా ను గెలిపించిన సిరాజ్

మహ్మద్‌ సిరాజ్ ఇప్పుడు ఈ పేరు ఇండియా మొత్తం మారుమోగిపోతుంది. ఆసియా కప్ సూపర్-4 మ్యాచ్ ఒంటి చేత్తో టీం ఇండియా ను గెలిపించాడు. ఆసియా కప్-2023

Read more