సింగరేణి కాలనీ లో దీక్ష చేస్తున్న షర్మిల , విజయమ్మ

సైదాబాద్ సింగరేణి కాలనీ లో వైస్ షర్మిల దీక్ష కొనసాగుతూనే ఉంది. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేవరకు దీక్ష కొనసాగిస్తానని తేల్చి చెపుతుంది. షర్మిల తో పాటు

Read more