ఇండియా ఇన్నోవేషన్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన సర్వీస్‌నౌ

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ డిజిటల్ వర్క్‌ఫ్లో కంపెనీ, సర్వీస్‌నౌ (NYSE: NOW) ఈరోజు సర్వీస్‌నౌ యొక్క కొత్త ఇన్నోవేషన్ సెంటర్‌ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది భారతీయ సంస్థలకు

Read more