ఉప్పు వంటకు మాత్రమే కాదు..

అన్ని ఉన్నా ఉప్పు లేకుండా ఏ వంటకు రుచి రాదు. అదే ఉప్పు మరోరకంగా వాడువచ్చు. చెక్కతో చేసిన కుర్చీలు, సోఫాలు కొన్న కొన్ని రోజులకు పాతవాటిలా

Read more

అధిక ఉప్పు సమస్యలకు మూలం

అధిక ఉప్పు సమస్యలకు మూలం సాధారణ ఉప్పు (సోడియం) రక్తపోటు మొదలైన అనేక వ్యాధులలో వైద్యులు ముందుగా ఇచ్చే సలహా ఉప్పు వాడకాన్ని తగ్గించమని. అది వాస్తవమే

Read more

దేశంలో ఉప్పుకొరత లేనేలేదు

దేశంలో ఉప్పుకొరత లేనేలేదు అహ్మదాబాద్‌, నవంబరు 12: దేశంలో ఉప్పుకు ఎటువంటి కొరత లేదని సరిపడా ఉప్పు ఉత్పత్తి చేశామని, నిల్వలు కూడా పంపిణీకి వెళుతున్నట్లు భారతీయ

Read more