భారత్ కు బాసటగా శ్రీలంక..ప్రధాని ట్రూడోకి ఇది అలవాటే: విదేశాంగ మంత్రి అలీ సబ్రే

ఉగ్రవాదులకు స్వర్గధామంగా కెనడా..శ్రీలంక విదేశాంగ మంత్రి శ్రీలంక: శ్రీలంక భారత్ కు బాసటగా నిలిచింది. నేరుగా కెనడాను లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఉగ్రవాదులు కెనడాను

Read more