శాకుంతలం నుండి రొమాంటిక్ సాంగ్ రిలీజ్

శాకుంతలం నుండి రుషివనంలోన అంటూ సాగే రొమాంటిక్ సాంగ్ విడుదలైంది. ఇప్పటికే ఫస్ట్ సాంగ్ మల్లికా మల్లికా అంటూ సాగే మెలోడీ సాంగ్ విడుదలై ఆకట్టుకోగా..ఇప్పుడు రెండో

Read more