మీరేంటో నిరూపించుకోవటానికి వెనుకాడొద్దు!

జీవన వికాసం ఆఫీసులో ప్రెజెంటేషన్స్ ఇవ్వటం, సమావేశాలకు సమన్వయ కర్తగా పనిచేయటం, వేదికలపై ప్రసంగించటం,.. నేటి కార్పొరేట్ సంస్కృతిలో తప్పనిసరి.. కానీ చాలా మంది అమ్మాయిలు ఆ

Read more