భార్య కోసం కుర్చీలా మారిన భర్త

చైనాలో ఘటన హెగాంగ్‌: చైనాలో ఓ వ్యక్తి తన భార్య కోసం కుర్చీలా మారిపోయాడు. అది కూడా ఓ ఆసుపత్రిలో. గర్భవతిగా ఉన్న భార్యను తీసుకుని వైద్య

Read more