ఏపీలో గందరగోళంగా మారిన పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓటింగ్

మే 13 న ఏపీలో సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో ఈరోజు పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో బ్యాలెట్ ఓటింగ్ గందరగోళంగా మారింది.

Read more